Omgevingsboek

Tijdens de conferentie W.O. vorig schooljaar is er een begin gemaakt van een “omgevingsboek”.Er werden wat fiches opgesteld die dan aan iedereen zouden verdeeld worden.  Hier vind je alvast de eerste bijlagen. Het  is de bedoeling dat dit onderdeel nog verder aangroeit :

Het omgevingsboek 

Het is de bedoeling dat leerkrachten die een fiche willen toevoegen, de lege fiche kunnen gebruiken. Deze  ingevulde fiche kan dan gemaild worden naar directie.deschakel@gmail.com   zodat ze in het het lijstje toegevoegd kan worden.