Bestuur

· Leden CASS
(Comité van Afgevaardigden van de Schoolbesturen van de Scholengemeenschap)

Voorzitter: Reinhilde Wijckmans
Secretaris-penningmeester: Paul Diliën
Coördinerend directeur: Marc Bonné
Administratief medewerker: Linda Breugelmans

Afgevaardigden schoolbestuur Basisschool De Schakel Houthalen centrum:
Reinhilde Wijckmans (voorzitter);
Jan Aertssen.

Afgevaardigden schoolbestuur De Biekorf en Klim-Op Helchteren:
Paul Diliën (voorzitter);
Pol Kelchtermans.

Afgevaardigden schoolbestuur Vrije Basisschool Meulenberg:
Erik Luyten (voorzitter);
Jos Gerits

Afgevaardigden schoolbestuur De Kleine Reus:
Ilse Verheyen (voorzitter);
Stefaan Maes;

Afgevaardigden schoolbestuur Lillo’s Klavertje:
Nicolas Vandebeeck (voorzitter)

· Leden college van directeurs

Coördinerend directeur: Marc Bonné
Basisschool De Schakel:  Marc Bonné, Lucia Dreesen (1/2)
De Biekorf: Els Gijbels / Pieter-Jan Taens (1/2)
Klim-Op: Jos Ceyssens
Vrije Basisschool Meulenberg: Anita Follon / Christos Pistolas (1/2)
De Kleine Reus : Wendy Vanhout
Lillo’s Klavertje: Ingrid Vaes / Elke Hermans (1/5)

 

· Leden OCSG (OnderhandelingsComité van de ScholenGemeenschap)
en RCSG (ReaffectatieCommissie van de ScholenGemeenschap):

Voorzitter: Reinhilde Wijckmans
Adviserend lid: Marc Bonné
Administratief medewerker: Linda Breugelmans

Afgevaardigden Basisschool De Schakel Houthalen centrum:
Jan Aertssen (schoolbestuur);
Petra Daniëls (personeel).

Afgevaardigden De Biekorf en Klim-Op:
Paul Diliën (schoolbestuur);
Anne Dreesen (personeel De Biekorf);
Marleen Neyens.(personeel Klim-Op).

Afgevaardigden Vrije Basisschool Meulenberg:
Erik Luyten (schoolbestuur);

Afgevaardigden De Kleine Reus:
Stefaan Maes (schoolbestuur);
Ilse Peeters (personeel).

Afgevaardigden Lillo’s Klavertje:
Nicolas Vandebeeck (schoolbestuur);
Els Bielen  (personeel).